ÚVOD

Úvod ÚVOD

Vážení priaznivci bežeckého lyžovania.


S poľutovaním vám musíme oznámiť, že v zimnej sezóne 2015/2016 sa lyžiarske bežecké trate na Krúžku upravovať nebudú. Napriek nášmu obrovskému úsiliu o rozvoj bežeckého lyžovania v levočskom regióne sme nútení kapitulovať. Žiaľ prevádzka, údržba a rozvoj lyžiarskeho bežeckého areálu sa nezaobíde bez primeranej podpory samosprávy a ďalších organizácií, ktorých úlohou je región rozvíjať, vytvárať príležitosti, podporovať ich, a to všetko s cieľom tvorby a udržiavania prosperity v spádovej oblasti. Pre Levoču je jednou z týchto príležitostí aj rozvoj cestovného ruchu, ku ktorému bezpochyby aj bežecké lyžovanie patrí. Žiaľ iba nadšenie, chcenie, entuziazmus, či pár súkromných finančných prostriedkov nestačia na to, aby skupina ľudí vytvárala to, čo je vo verejnom záujme miest a obcí. Na jednej strane sa musíme poďakovať za ústretovosť obciam Úloža a Vyšné Repaše, ktoré nám za 1 € prenajali 700 000 m2 pozemkov, na ktorých sme mohli realizovať naše smelé plány, čo sa stretlo naozaj so širokou odozvou občanov a nadšencov bežeckého lyžovania, ktorí bežecký areál na Krúžku navštevovali naozaj v hojnom počte. Na druhej strane však je nám veľmi ľúto toho, že mesto Levoča napriek vlastníctvu 8 500 Ha lesnej pôdy, čím sa zaradzuje k najbohatším mestám na Slovensku, nedokázalo v sebe nájsť aspoň toľko ústretovosti, aby poskytlo zlomok tejto pôdy, ktorej časť je dokonca v nadmorskej výške okolo 1200 metrov, na rozvoj bežeckého lyžovania, nehovoriac už o absencii finančnej podpory, ktorá sa pohybovala iba na minimálnej úrovni, v rámci tohtoročného rozpočtu presne na úrovni 0 €, či absolútne nepochopiteľnej pasivite v smere k vytváraniu projektov a čerpaniu financií zo štrukturálnych fondov EÚ, na realizáciu týchto projektov. Mesto Levoča má jedinečné podmienky na rozvoj cestovného ruchu, športu a voľnočasových aktivít. Obrovské lesné pozemky žiaľ slúžia záujmom úzkej skupiny ľudí pohybujúcich sa v oblasti lesného hospodárstva, neslúžia vôbec verejnosti, ktorá je ich skutočným vlastníkom. Prihliadnúc na možnosti financovania projektov zo štrukturálnych a kohézneho fondu EÚ sa v meste Levoča žiaľ nesie v znamení premrhaných príležitostí. Mesto nedokázalo využiť príležitosti financovania v rámci programového obdobia 2007 - 2013 a nič nenasvedčuje tomu, že by sa niečo malo zmeniť aj v ďalšom práve prebiehajúcom 7 ročnom programovom období.

Je nám veľmi ľúto, že obyvatelia Slovenska musia často krát doplácať na nekompetentnú a pasívnu verejnú správu, ktorá si nedokáže plniť svoje primárne úlohy a stavia sa k svojim obyvateľom chrbtom

                                                                                          Levoča Nordic Centrum

Copyright 2016 - 2017 © lnc.sk